Voor cliënten

MOODS-SCHILDERIJ INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

Wanneer je kampt met psychische klachten heeft dit helaas niet alleen impact op jezelf maar ook op je naasten.  Stemmingswisselingen, alertheid, prikkelbaarheid, maar ook problemen in aandacht en concentratie hebben impact op je zelfbeeld en de manier waarop je met anderen omgaat. Zeker wanneer je kinderen hebt is dit vaak een bron van zorg. Een zorg die die vaak lastig te delen is.

 

De wens om een goed ouder te kunnen zijn, in de breedste zin van het woord kent iedereen, samen met alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Bij ouders met psychiatrische problematiek is het functioneren als ouder vaak het belangrijkste en geregeld de bron van motivatie voor behandeling. Daarom lukt het vaak om terwijl het op andere vlakken in je leven minder gaat goed voor je kinderen te blijven zorgen. Toch is er soms sprake van wisselingen in stemming, hoe je functioneert en helaas soms ook hoe je reageert op het gedrag van de kinderen. Dit kan verwarring geven voor kinderen en de manier waarop ze zich aan je hechten en hoe ze zich ontwikkelen beïnvloeden.

 

Veel ouders willen hun kinderen niet belasten met hun problemen en gaan daarom het gesprek over wat er speelt en wat de kinderen mogelijk ook zien en voelen uit de weg. Het risico hiervan is dat de kinderen wel iets merken maar denken dat het hier niet over mag gaan. In de contacten kunnen ze zich soms minder richten op eigen gevoel en wensen maar meer op signalen van ouder om hier zo goed mogelijk hun gedrag op aan te passen. Wanneer de ouder vaker spanningsproblemen is en er sprake is van prikkelbaarheid of angst meer depressieve of dissociatieve klachten zal het kind zijn of haar gedrag hier op aanpassen, contacten uit de weg gaan of overmatig gaan zorgen. Deze aanpassing kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van het kind maar ook op je zelfbeeld van de ouder.

 

Het MOODS-schilderij helpt je als ouder om dit gesprek wel aan te gaan. Samen meer zicht te hebben op de mogelijkheden en momenten om wel samen wat te ondernemen. Hiermee helpt het de kinderen  om te begrijpen wat er aan de hand is, meer momenten samen met ouder te hebben en zich meer te richten op eigen gevoel, wensen en grenzen en zich zo goed te ontwikkelen. De ouder helpt het om meer zicht te krijgen op eigen emoties, lichamelijke reacties en wat nodig is en zal merken dat er weer meer samen-momentjes mogelijk zijn.

 

 

 

Hoe werkt het

Zoals u kunt zien zijn de MOODS schilderijen kleurrijke schilderijen, waarin de kleuren van de spanningsmeter of Window of Tolerance zitten. Bij het schilderij worden verschillende magneetjes geleverd. Door de uitstraling van het schilderij kan het op een centrale plek worden opgehangen of neergezet.

Wanneer je zelf als ouder op de hoogte is van de verschillende spanningsniveau’s, de daaraan gekoppelde kleuren en de signalen en het gedrag dat hoort bij de verschillende spanningsniveaus’s, kan je met behulp van deze magneten aangeven  in welke kleur (spanningsniveau ) je op dat moment zit. Het is dus belangrijk om vaak even langs het MOODS bord te lopen en na te gaan waar je op dat moment qua spanning zit en zo nodig je magneetje te verschuiven.  

 

Het is hierbij belangrijk is om vooraf samen met de kinderen in gesprek te gaan, hen uitleg te geven en samen met de kinderen te kijken wat zij merken als het minder goed gaat en als het juist goed gaat. Als ouder is vaak best lastig om de verschillende kleuren/ fases bij jezelf te herkennen. Door hierover in gesprek te gaan met elkaar kun je daarmee helpen. Bijvoorbeeld, mama ik merk dat in de periode voordat je heel boos reageert vaak loopt te ijsberen, dus misschien is ijsberen wel een signaal van oranje.

Daarnaast is het goed om met elkaar te kijken wat wie nodig heeft van de ander in de verschillende fases. Wanneer de ouder dat even niet kan geven of er iemand anders is die dit tijdelijk wel kan geven.

 

Dit zou er zo uit kunnen zien:

Groen, ik voel me goed en ik heb alle ruimte om met je te praten of wat leuks te doen

Geel, het gaat iets minder goed, maar ik heb nog wel ruimte om met je te praten maar misschien niet al te lang.

Oranje, het gaat niet goed met me, mijn lontje is wat korter dat ligt niet aan jou. Als je iets wil delen wil je dit dan opschrijven dan hebben we het er een volgende keer over.

Rood, het gaat helemaal niet goed met me. Weet dat als ik uitval of geen aandacht aan je besteed dat dit niet aan jou ligt. Het is misschien beter om me heel even te laten. Natuurlijk kun je dingen opschrijven die je op een ander moment ,als het magneetje op geel of groen zit, aan me wil vertellen . Ik hoor dan ook graag wat het met jou doet als ik in het rood zit en wat jij nodig hebt.

Blauw, de spanning is te hoog, waardoor ik even helemaal uit ga en niet meer reageer op prikkels, passief en somber ben. Ik kan me voorstellen dat dit naar voor je is, maar je hoeft het niet op te lossen. Als ik weer in groen of geel zit is het goed om het er over te hebben want ik kan me voorstellen dat dit naar voor je was.

 

En… Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Het schilderij biedt ook de mogelijkheid om allemaal met een magneetje aan te geven hoe het met je gaat. Wanneer een kind zich wat minder voelt kan hij dit op die manier aangeven en de ouder hierop attent maken.

 

De meerwaarde van het Moods-schilderij

Kinderen

  • Er is iets aan de hand thuis, maar het ligt niet aan jou en je hoeft het niet op te lossen.
  • Je doet er toe, we gaan samen kijken hoe we zorgen dat het veilig blijft voor je en er voldoende aandacht voor je is.
  • Je hoeft minder alert te zijn op signalen van spanning bij mijn ouder, het schilderij laat het je zien.
  • Er is duidelijkheid over de momenten dat het goed gaat en de ouder beschikbaar is. Dus meer mogelijkheid voor contact en verbinding.

 

Ouder

  • Door stil te moeten staan om te kijken in welke kleur je zit, krijg je meer zicht op lichaamssignalen en belastbaarheid.
  • Gezamenlijk stil staan bij signalen en het mogen hebben over wat wel en niet werkt in welke fase.
  • Door verbetering communicatie en rekening houden met minder escalaties en daarmee minder schuldgevoel.
  • Kinderen maken gebruik van de mogelijkheden dat het wel goed gaat om verbinding te maken. Dit geeft een goed gevoel en zorgt dat je weer meer onderdeel van het gezin bent.