Voor behandelaren

MOODS-SCHILDERIJ INFORMATIE VOOR BEHANDELAREN

 

Wanneer iemand kampt met psychische klachten heeft dit geregeld niet alleen impact op de patiënt zelf maar ook op hun naasten.  Stemmingswisselingen, verhoogde arousal, prikkelbaarheid, maar ook problemen in aandacht en concentratie hebben impact het zelfbeeld en de manier waarop relaties worden vormgegeven. Zeker wanneer er sprake is van kinderen is dit vaak een bron van zorg voor desbetreffende ouder. Een zorg die soms wel maar geregeld ook niet uitgesproken wordt in de behandelkamer.

 

De wens om een goed ouder te kunnen zijn, in de breedste zin van het woord kent iedereen, samen met alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Bij ouders met psychiatrische problematiek is het functioneren als ouder vaak het belangrijkste en geregeld de bron van motivatie voor behandeling. Vaak lukt het hen ook om terwijl op andere leefgebieden de beperkingen toenemen dit stuk overeind te houden. Desondanks is er geregeld sprake van een wisselende beschikbaarheid van de ouder voor het kind, wisselingen in functioneren en reactie op het handelen van de kinderen die verwarrend kan zijn voor kinderen en impact kunnen hebben op de manier waarop zij hechten en zich ontwikkelend.

 

Veel ouders willen hun kinderen niet belasten met hun problemen en gaan vanuit deze motivatie het gesprek over wat er speelt en wat de kinderen mogelijk ook zien en voelen uit de weg. Het risico hiervan is dat kinderen in de contacten zich minder zullen richten op eigen gevoel en wensen maar meer op signalen van ouder om hier zo goed mogelijk hun gedrag op aan te passen. Wanneer de ouder vaker uit zijn Window is en er sprake is van hyperarousal gepaard gaande met prikkelbaarheid, angst of Hypoarousal met meer depressieve of dissociatieve klachten zal het kind zijn of haar gedrag hier op aanpassen, contacten uit de weg gaan of overmatig gaan zorgen. Deze aanpassing kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van het kind maar ook op het competentiegevoel en het zelfbeeld van de ouder.

 

Het MOODS schilderij helpt de ouder om dit gesprek wel aan te gaan. Samen meer zicht te hebben op de mogelijkheden en momenten voor verbinding. Hiermee helpt het de kinderen  om te begrijpen wat er aan de hand is, meer momenten samen met ouder te hebben en zich meer te richten op eigen gevoel, wensen en grenzen en zich zo goed te ontwikkelen. De ouder helpt het om meer zicht te krijgen op eigen emoties, lichamelijke reacties en wat nodig is.

 

Hoe werkt het
Zoals u kunt zien zijn de MOODS schilderijen kleurrijke schilderijen, waarin de kleuren van de spanningsmeter of window of tolerance in vertegenwoordigd worden. Bij het schilderij worden verschillende magneetjes geleverd. Door de uitstraling van het schilderij kan het op een centrale plek worden opgehangen of neergezet.

Wanneer de ouder op de hoogte is van de verschillende spanningsniveau’s, de daaraan gekoppelde kleuren en de signalen bij zichzelf die horen bij de verschillende spanningsniveaus’s, kan deze met behulp van deze magneten door de ouder aangeven worden in welke kleur (spanningsniveau ) hij of zij zich bevindt.

 

Het is hierbij belangrijk is om vooraf met de ouder (s) te bespreken hoe ze het probleem willen noemen en samen te kijken met hen wat de kinderen hiervan meekrijgen en een mogelijke impact is. Voor de ouder is het nodig om langzaamaan steeds meer de verschillende kleuren/ fases bij zichzelf te herkennen. Door hierover in gesprek te gaan met elkaar kun je daarmee helpen. Bijvoorbeeld, mama ik merk dat in de periode voordat je heel boos reageert vaak loopt te ijsberen, dus misschien is ijsberen wel een signaal van oranje.

Daarnaast is het goed om met elkaar te kijken wat wie nodig heeft van de ander in de verschillende fases. Wanneer de ouder dat even niet kan geven of er iemand anders is die dit tijdelijk wel kan geven.

 

Dit zou er zo uit kunnen zien:

Groen, ik voel me goed en ik heb alle ruimte om met je te praten of wat leuks te doen

Geel, het gaat ietjse minder, maar ik heb nog wel ruimte om met je te praten maar misschien niet al te lang.

Oranje, het gaat niet goed met me, mijn lontje is wat korter dat ligt niet aan jou. Als je iets wil delen wil je dit dan opschrijven dan hebben we het er een volgende keer over.

Rood, het gaat helemaal niet goed met me. Weet dat als ik uitval of geen aandacht aan je besteed dat dit niet aan jou ligt. Het is misschien beter om me heel even te laten. Natuurlijk kun je dingen opschrijven die je op een ander moment ,als het magneetje op geel of groen zit, aan me wil vertellen . Ik hoor dan ook graag wat het met jou doet als ik in het rood zit en wat jij nodig hebt.

Blauw, de spanning is te hoog, waardoor ik even helemaal uit ga en niet meer reageer op prikkels, passief en somber ben. Ik kan me voorstellen dat dit naar voor je is, maar je hoeft het niet op te lossen. Als ik weer in groen of geel zit is het goed om het er over te hebben want ik kan me voorstellen dat dit naar voor je was.

 

En… Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Het schilderij biedt ook de mogelijkheid om allemaal met een magneetje aan te geven hoe het met je gaat. Wanneer een kind zich wat minder voelt kan hij dit op die manier aangeven en de ouder hierop attent maken.

 

De meerwaarde van het Moods-schilderij

Kinderen

  • Er is iets aan de hand thuis, maar het ligt niet aan jou en je hoeft het niet op te lossen.
  • Je doet er toe, we gaan samen kijken hoe we zorgen dat het veilig blijft voor je en er voldoende aandacht voor je is.
  • Je hoeft minder alert te zijn op signalen van spanning bij mijn ouder, het schilderij laat het je zien.
  • Er is duidelijkheid over de momenten dat het goed gaat en de ouder beschikbaar is. Dus meer mogelijkheid voor contact en verbinding

 

Ouder

  • Door stil te moeten staan om te kijken in welke kleur je zit, krijg je meer zicht op lichaamssignalen en belastbaarheid
  • Gezamenlijk stil staan bij signalen en het mogen hebben over wat wel en niet werkt in welke fase
  • Door verbetering communicatie en rekening houden met minder escalaties en daarmee minder schuldgevoel
  • Kinderen maken gebruik van de mogelijkheden dat het wel goed gaat om verbinding te maken. Dit geeft een goed gevoel en zorgt dat je weer meer onderdeel van het gezin bent.